Werkwijze bij Fysiotherapie Van Gurp & Mertens

 

Na aanmelding, online of telefonisch,  wordt u gebeld voor een eerste afspraak. Hierbij wordt, afhankelijk van uw klacht en eventuele andere wensen, gekeken naar de meest passende fysiotherapeut.

U wordt vriendelijk verzocht een identiteitsbewijs mee te nemen als u voor de eerste keer komt.

 

Bij het eerste consult zal de fysiotherapeut eerst een gesprek met u aangaan om de klachten te inventariseren. Vervolgens vindt er een lichamelijk onderzoek plaats om de oorzaak in het houdings- en/of bewegingsapparaat en de daaruit voortvloeiende beperkingen in het dagelijks leven te bepalen. Op basis hiervan wordt een fysiotherapeutische diagnose gesteld, en indien geïndiceerd voor fysiotherapie, een behandelplan gemaakt. Dit behandelplan wordt met u doorgesproken. Wanneer het inzetten van een specialisatie de voorkeur heeft, wordt ook dat besproken en ter goedkeuring aan u voorgelegd. Bovenstaand proces neemt meestal de gehele eerste zitting in beslag en wordt opgenomen in het zgn. electronisch patiëntendossier (EPD). Gegevens uit dit EPD worden niet gedeeld met anderen, tenzij u daarom vraagt, of er door u toestemming is verleend na deze vraag van ons aan u. Bij het eerste consult wordt u erop gewezen dat u alle relevante (inhoudelijke- en financiële) informatie m.b.t. Fysiotherapie van Gurp & Mertens kunt lezen op de site. 

 

De behandeling wordt daarna ingesteld. Tussentijds en aan het eind van de behandelserie wordt geëvalueerd. In principe wordt hiervan een behandelverslag gemaakt, dat naar de verwijzer gestuurd wordt. Ook wanneer u zonder verwijzing bij ons terecht bent gekomen kunnen wij uw huisarts op de hoogte brengen.