Vergoeding

 

Met betrekking tot de vergoeding van fysiotherapie/manuele therapie/psychosomatische fysiotherapie door uw zorgverzekeraar is het volgende van toepassing:

 

 

In geval van kinderfysiotherapie (0 tot/met 17 jarigen) gelden andere regels. Deze vorm van fysiotherapie wordt wél vanuit de basisverzekering vergoed met een maximum van 18 keer (2 maal 9) per jaar. Volgen daarna nog meer behandelingen, dan worden die alleen vergoed als daarvoor een aanvullende verzekering is afgesloten. U kunt deze gegevens in uw polis en/of op de website van uw verzekering terug vinden.

 

Wanneer u via Zorroo (Basis GGZ) voor psychosomatische fysiotherapie bent verwezen wordt deze zorg door uw zorgverzekeraar vergoed (www.zorroo.nl).