Joëlle Mertens


Joelle Mertens

Joëlle Mertens, Master of Science (BIG 69044655904)

  • (mede)praktijkhouder
  • fysiotherapeut
  • gezondheidspsycholoog (Psycholoog NIP)
  • cognitief gedragstherapeut VGCt
  • EMDR practitioner VEN

 

Bijzonderheden:

  • Joëlle is in 1995 afgestudeerd als fysiotherapeut en heeft op verschillende werkplekken ervaring opgedaan, met op iedere werkplek een specifieke patiëntenpopulatie (neurologische- en orthopedische revalidatie, wervelkolomproblematiek en psychosomatiek);
  • Daarnaast is Joëlle sinds 2005 afgestudeerd als psycholoog en als zodanig, al dan niet in combinatie met fysiotherapie, werkzaam; 
  • De interesse, kennis en ervaring van Joëlle ligt vnl. op het vlak van psychosomatiek: klachten waarbij er een wisselwerking is tussen lichaam (soma) en geest (psycho);
  • Sinds januari 2020 heeft Joëlle ervoor gekozen om inhoudelijk alleen nog psychologische behandelingen te doen. Ze ziet haar achtergrond als fysiotherapeut daarbij nog altijd als een meerwaarde;
  • Joëlle is aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdag.